پروژه های اجرا شده

بخشی از پروژه های اجرا شده شرکت ارتباط ساز بشرح ذیل میباشد

بیمارستان شرق – تهران 200 تخت خوابی

 

 •  کنترل هوشمند موتورخانه
 •  کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
 •  کنترل فن کویل ها
 •  کنترل هوشمند تابلوهای برق
 •  کنترل هوشمند دیزل ژنراتورها

بیمارستان پیوند اعضا (بوعلی – شیراز) 70000 مترمربع

 

 •  کنترل هوشمند موتورخانه
 • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
 • کنترل فن کویل ها
 • کنترل هوشمند تابلوهای برق
 • کنترل هوشمند دیزل ژنراتورها

بیمارستان نیکان اقدسیه – تهران 15000 مترمربع

 

 • کنترل هوشمند موتورخانه
 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند صوت
 • کنترل هوشمند تهویه

پروژه ساختمان مسكونی خلیلی – تهران

 

 • 6واحد 500 متری
 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی لواسان – خادمی 2 واحد دوبلکس

 

 •  کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی آقای گرجی(کلارآباد) 

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند اسپلیت
 •  سیستم کنترل یکپارچه
 • کنترل از طریق موبایل

واحد پنت هاوس 500 متری نیاوران

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • کنترل سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

مجتمع مسکونی آجودانیه– تهران 52 واحد

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی امیر دشت (نوشهر) – آقای دکتر نژاد

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل اسپلیت
 • سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی کلاردشت –آقای دکتر طرزی تریپلکس

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل تهیویه و گرمایش از کف
 • سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی وینه (جاده چالوس) – آقای شکرالهی 

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • کنترل سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ویلایی لواسان – شریعت تریپلکس

 

 •  کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • کنترل سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یکپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

هتل بین المللی سورینت – قشم 99 اتاق 18 واحد سوئیت ویلایی 18 واحد ویلایی دوبلکس 

 

 • کنترل هوشمند یکپارچه هتل
 • کنترل هوشمند تهویه
 • کنترل هوشمند موتورخانه BMS
 • کنترل هوشمند اتاق ها GRMS
 • شبکه کامپیوتری NETWORK
 • تلویزیون تعاملی IP TV
 • سیستم نظارت تصویری CCTV

پروژه مجموعه رستوران های اپتیموس کربلا

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • کنترل سیستم صوتی و پیجینگ
 • کنترل هوشمند دما سردخانه
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه برج مسكونی آوه – آقای فقیه

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • کنترل سیستم صوتی
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

آقای خندان– پروژه ساختمان مسكونی شكوفه اصفهان

 

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه ساختمان مسكونی زعفرانیه اصفهان _آقای کاردانپور

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل فن کویل
 • سیستم کنترل
 • یكپارچه
 • کنترل از طریق موبایل
 • سیستم صوتی

پروژه ساختمان مسكونی احمد زمانی_ آقای ترکمان

 • کنترل هوشمند روشنایی
 •  کنترل هوشمند پرده
 •  کنترل فن کویل
 •  سیستم کنترل یكپارچه
 •  کنترل از طریق موبایل
 •  سیستم صوتی

پروژه برج دیپلمات کیش واحدهای پنت هاوس

 • کنترل هوشمند روشنایی
 • کنترل هوشمند پرده
 • کنترل اسپلیت
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • تاچ پنل
 • کنترل از طریق موبایل

پروژه کلینیک جراحی محدود نگاره اصفهان

 15000مترمربع

 • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن ها
 • کنترل فن کویل ها
 • کنترل هوشمند روشنایی
 • سیستم کنترل یكپارچه
 • نمایش وضعیت دربهای بیمارستان

نمایش وضعیت گازهای طبی  کنترل هوشمند تابلوهای برق اصلیو تابلوهای ایزوله

دانشكده علوم تربیتی(اصفهان)

5500 مترمربع

 

 • کنترل هوشمند موتورخانه
 • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
 • کنترل فن کویل ها
 • کنترل هوشمند روشنایی

دانشكده زیست شناسی (اصفهان)

3000 مترمربع

 • کنترل هوشمند موتورخانه
 • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
 • کنترل فن کویل ها
 • کنترل هوشمند روشنایی

و پروژه هایی که در آنها حضور موثر داشته ایم

 

 • طراحی ، تامین و اجرای شبكه کامپیوتری بیمارستان شرق تهران (بنیاد امور بیماریهای خاص )
 • شعبه 300طراحی و اجرای سیستمهای برق نرمال و اضطراری ، شبكه کامپیوتری ، سیستم مخابراتی ، نظارت فیزیكی ، اعلام حریق بیش از بانكهای : پاسارگاد ، انصار ، شهر ، اقتصاد نوین ، ملی ، پارسیان و……………
 • طراحی و پیاده سازی شبكه کامپیوتری و برق و سیستم اعلام حریق دفتر مرکزی و کارخانه شرکت کاسپین کارتن
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری شرکت خدمات ساحلی ایران
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری شرکت گروه صنعتی ملی
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سد سفید رود (منجیل)
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سازمان آب منطقه ای گیلان
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری بندر بوشهر
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سازمان عمران و نوسازی عباس آباد
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری ساختمان برنامكه ریزی شورای نگهبان خیابان سپهبد قره نی بندر شرکت تاید واتر خاور میانه 4 دفتر مرکزی و IP PHONE و سیستم WAN
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری واحدی آرامش درکه13
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان ویلایی شهرک غرب
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق وکنترل هوشمند ساختمان جدید هتل بزرگ تهران(114اتاق)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان هتل سپند(86اتاق )
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان ویلایی آمل
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان شهرک خزرشهر
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان اداری سعادت آباد (8واحد)
 • مشارکت در اصلاح و ترمیم شبكه فیبرنوری سازمان بنادر و کشتیرانی- بندر امام ،بندر شهید رجایی، انزلی ، خرمشهر
 • طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام حریق کارخانه نساجی کویر سمنان (Air sampling)