کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

کلینیک نگاره

اصفهان شهرک سلامت

اطلاعات بیشتر

پروژه هایی که در آنها حضور موثر داشته ایم

 • طراحی ، تامین و اجرای شبكه کامپیوتری بیمارستان شرق تهران (بنیاد امور بیماریهای خاص )
 • شعبه 300طراحی و اجرای سیستمهای برق نرمال و اضطراری ، شبكه کامپیوتری ، سیستم مخابراتی ، نظارت فیزیكی ، اعلام حریق بیش از بانكهای : پاسارگاد ، انصار ، شهر ، اقتصاد نوین ، ملی ، پارسیان و……………
 • طراحی و پیاده سازی شبكه کامپیوتری و برق و سیستم اعلام حریق دفتر مرکزی و کارخانه شرکت کاسپین کارتن
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری شرکت خدمات ساحلی ایران
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری شرکت گروه صنعتی ملی
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سد سفید رود (منجیل)
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سازمان آب منطقه ای گیلان
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری بندر بوشهر
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری سازمان عمران و نوسازی عباس آباد
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری ساختمان برنامكه ریزی شورای نگهبان خیابان سپهبد قره نی بندر شرکت تاید واتر خاور میانه 4 دفتر مرکزی و IP PHONE و سیستم WAN
 • طراحی ،تامین و پیاده سازی شبكه کامپیوتری واحدی آرامش درکه13
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان ویلایی شهرک غرب
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق وکنترل هوشمند ساختمان جدید هتل بزرگ تهران(114اتاق)
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان هتل سپند(86اتاق )
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان ویلایی آمل
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان شهرک خزرشهر
 • طراحی و پیاده سازی سیستم برق و کنترل هوشمند ساختمان اداری سعادت آباد (8واحد)
 • مشارکت در اصلاح و ترمیم شبكه فیبرنوری سازمان بنادر و کشتیرانی- بندر امام ،بندر شهید رجایی، انزلی ، خرمشهر
 • طراحی و پیاده سازی سیستم اعلام حریق کارخانه نساجی کویر سمنان (Air sampling)