هتل بین المللی سورینت

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کارهای انجام شده در پروژه:
  • کنترل هوشمند یکپارچه هتل
  • کنترل هوشمند تهویه
  • کنترل هوشمند موتورخانه BMS
  • کنترل هوشمند اتاق ها GRMS
  • شبکه کامپیوتری NETWORK
  • تلویزیون تعاملی IP TV
  • سیستم نظارت تصویری CCTV