TS Crystal Ball & TS Crystal

TS Crystal Ball & TS Crystal


• تنها کلید هوشمند با کریستال Swarovski
• جهت کنترل روشنایی، دیمر، سرمایش، گرمایش، پرده، صوت و …

• امکان اجرای سناریو های مختلف
• کلید های 2،1، 4، 6 و 8 پل
• در مدل TS Crystal Ball سطح پشت از آینه و کلید کریستال سفید Swarovski
• در مدل های TS Crystal سطح پشت شیشه سفید با امکان انتخاب کلید ها از مدلهای :
Metal، Polished Chrome، Gold 24K، Swarovski Crystal ، Black Diamond، Siam، Topaz