solo

 

 

  • یک کلید هوشمند تحت پروتکل KNXوساخت شرکت ABB است.
  • عملکرد دکمه های فشار: سوییچینگ،کم نور-پرنور،کنترل پرده های برقی و …
  • قایلیت زدن برچسب با ایکون های استاندارد باتوجه به کاربری
  • دارای LED برای نمایش وضعیت سوییچینگ بااستفاده ازرنگ های مختلف
  • مانند:سفید / زرد/قرمز/سبز
  • با ابعاد63*63 میلیمتر