کارهای انجام شده در پروژه:

_

    • کنترل هوشمند روشنایی
    • کنترل هوشمند پرده
    • کنترل فن کویل
    • سیستم کنترل یکپارچه
    • کنترل از طریق موبایل
تعداد تجهیزات تابلویی

80

تعداد تجهیزات دیواری

150

تعداد سرخط

520

تعداد طبقات

5 طبقه

متراژ

1500 مترمربع

محل پروژه

اصفهان – چهار باغ بالا

کارفرما

جناب آقای خندان