QMX3 P.37 & QMX3 P.02

• در دو مدل شانزده کلیده با صفحه نمایش (P.37) و هشت کلیده بدون صفحه نمایش (P.02)
• جهت کنترل روشنایی، دیمر، سرمایش، گرمایش، پرده و …
• مناسب جهت محیط های اداری، آموزشی و هتل
• قابلیت اندازه گیری دما، میزان رطوبت و CO2
• امکان نصب لیبل با فرمت، زبان یا اشکال دلخواه