پروژه ویلایی تریپلکس

محل پروژهکلاردشت
تعداد طبقاتتریپلکس
تعداد سرخط_
تعداد تجهیزات تابلویی_
تعداد تجهیزات دیواری_
کارفرماجناب آقای دکتر طرزی
آرشیتکت_

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل تهیویه و گرمایش از کف
  • سیستم صوتی
  • سیستم کنترل یکپارچه
  • تاچ پنل
  • کنترل از طریق موبایل