دانشكده علوم تربیتی

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل اسپلیت
  • سیستم کنترل یكپارچه
  • تاچ پنل
  • کنترل از طریق موبایل
محل پروژهاصفهان
متراژ5500 مترمربع
تعداد سرخط_
تعداد تجهیزات تابلویی_
تعداد تجهیزات دیواری_
کارفرما_
آرشیتکت_