دانشكده زیست شناسی

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کنترل هوشمند موتورخانه
  • کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
  • کنترل فن کویل ها
  • کنترل هوشمند روشنایی
محل پروژهاصفهان
متراژ3000 مترمربع
تعداد سرخط_
تعداد تجهیزات تابلویی_
تعداد تجهیزات دیواری_
کارفرما_
آرشیتکت_