بیمارستان نیکان

کارهای انجام شده در پروژه:

  • کنترل هوشمند موتورخانه
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند صوت
  • کنترل هوشمند تهویه
محل پروژهتهران-اقدسیه
متراژ15000 مترمربع
تعداد سرخط_
تعداد تجهیزات تابلویی_
تعداد تجهیزات دیواری_
کارفرما_
آرشیتکت_