بیمارستان شرق

کارهای انجام شده در پروژه:

  •  کنترل هوشمند موتورخانه
  •  کنترل هوشمند هواساز و اگزاست فن
  •  کنترل فن کویل ها
  •  کنترل هوشمند تابلوهای برق
  •  کنترل هوشمند دیزل ژنراتورها
  • کنترل از طریق موبایل
محل پروژه تهران
متراژ70000مترمربع
تعداد سرخط_
تعداد تجهیزات تابلویی_
تعداد تجهیزات دیواری_
کارفرما9:00 to 16:30
آرشیتکت_