Knx Cable

کابل کنترلی knx کابلی است با مشخصات فنی:

  • 2×2×0.8
  • Twisted Pair
  • Shielded
  • Foiled

شامل:

  • یک روکش PVC  سبزرنگ،یک رشته نخ ابریشمی یا یک رشته مفتول،یک رشته فویل،یک روکش نایلونی شفاف که در بر گیرنده دو زوج سیم 0.8 است،ودو زوج سیم 0.8 که هر یک از زوجها نیز به طور جداگانه فویل شده، روکش نایلونی داشته و با استاندارد ویژه ای به هم پیچیده شده اند، می باشد.
  • همیشه یکی از زوجها با رنگهای مشکی و قرمز و دیگری با رنگهای سفید و زرد است.
  • ساختار این کابل کنترلی به گونه ایست که نویزی ایجاد نمی کند و  نویزی  هم از محیط نمی پذیرد.
  • از این کابل برای انتقال سیگنالهای کنترلی در شبکه اتوماسیون یا به عبارتی ایجاد مدار فرمان در ساختمانهای هوشمند استفاده میشود.