کارهای انجام شده در پروژه:

_
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل فن کویل
  • سیستم کنترل یکپارچه
  • کنترل از طریق موبایل
  • سیستم صوتی
  • سیستم هواساز
  • درباز کن
تعداد تجهیزات تابلویی

40

تعداد تجهیزات دیواری

30

تعداد سرخط

بیش از 100 سر خط

تعداد طبقات

3 طبقه

متراژ

2000 مترمربع

محل پروژه

اصفهان _ عباس آباد

کارفرما

جناب آقای خوروش