کارهای انجام شده در پروژه:

_

    • کنترل هوشمند روشنایی
    • کنترل هوشمند پرده
    • کنترل فن کویل
    • سیستم کنترل یکپارچه
    • کنترل از طریق موبایل
تعداد تجهیزات تابلویی

30

تعداد تجهیزات دیواری

50

تعداد سرخط

250

تعداد طبقات

6طبقه

متراژ

1000 مترمربع

محل پروژه

اصفهان _ مرداویج

کارفرما

جناب آقای جهانبازی