Gemma Access control


  • یک دستگاه کدینگ هوشمند برای باز و بسته شدن درب و تحت پروتکل KNX است که توسط شرکت VIVO طراحی و ساخته شده است.
  • از 12 دکمه با نور پس زمینه تمام لمسی با طراحی بسیار زیباوخاص مناسب هر سبک و سلیقه ای می باشد.
  • حداکثر کدی که این دستگاه می تواند ذخیره کند 6رقم می باشد.
  • این کلید با 30vdc از طریق باس KNX تغذیه می شود و به منبع تغذبه ی کمکی احتیاجی نداردوبا استفاده ازیک ماژول ارتباطی باس داخلی knx می توان آن را متصل کرد.