GEMMA

  • یک کلید هوشمند تحت پروتکل  KNX است که توسط شرکت VIVO طراحی و ساخته شده است .
  • کلید GEMMA یک کلیدشیشه ای تمام لمسی با طراحی بسیار زیباوخاص بانور پردازی دکوراتیو که مناسب هر سبک و سلیقه ای می باشد.
  • این کلید با vdc30 از طریق باس KNX تغذیه می شود و به منبع تغذیه ی کمکی احتیاجی نداردوبا استفاده از ماژول ارتباطی باس داخلی knx  به سیستم هوشمند وصل می شود.
  • قابل برنامه ریزی است و بسته به نوع آن (6 پل یا 4 پل) تعداد فرمان هایی که می تواند بگیرد متغیراست .
  • فرمان ها شامل خاموش/ روشن ، کم نور/ پرنور(Dim) و بالاوپایین ویا به صورت Short push یا Long push  باشد.
  • سناریوپذیراست و بابرنامه ریزی میتواند چندین دستور را با توجه به کاربری محیط به صورت یکجا اجرا کند.