کارهای انجام شده در پروژه:

_
  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل فن کویل
  • کنترل سیستم صوتی و پیجینگ
  • کنترل هوشمند دما سردخانه
  • سیستم کنترل یکپارچه
  • تاچ پنل
  • کنترل از طریق موبایل