کارهای انجام شده در پروژه:

_

  • کنترل هوشمند روشنایی
  • کنترل هوشمند پرده
  • کنترل فن کویل
  • سیستم کنترل یکپارچه
  • کنترل از طریق موبایل
  • سیستم صوتی
تعداد تجهیزات تابلویی

145

تعداد تجهیزات دیواری

100

تعداد سرخط

بیش از 500 سر خط

تعداد طبقات

5 طبقه

متراژ

4000 مترمربع

محل پروژه

اصفهان _ آپادانا

کارفرما

مطیفی