سنسور دی اکسید کربن و دما


اندازه گیری غلظت  دی اکسید کربن و درجه حرارت جهت تنظیم تهویه مطبوع اتاق و کنترل مصرف انرژی محیط

اندازه گیری CO2 با تکنولوژی پرتو دوگانه NDIR ، که باعث پایدار در دراز مدت و مقاومت در برابر اثرات خارجی می باشد.

سنسور به سادگی کالیبره شده و می توان بلافاصله استفاده نمود

قابلیت کار 24 ساعته

سنسورها مطابق با استاندارد DIN EN 13779، DIN EN 15251، VDI 6038 و 6040

مونتاژ فلنج عرضه شده است